Marknadsundersökning
Lindbäcks fastigheter
Brf Nejden i Luleå

Ålder

Nästa fråga

Civilstatus

Nästa fråga

Nuvarande bostadsort

Nästa fråga

Nuvarande boende

Nästa fråga

Tid till byte av boende

Nästa fråga

Vad förutom ekonomi och läge är viktigt för dig vid val av bostad.

Rangordna från 1-5 där 1 är viktigast

1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
Nästa fråga

Är du intresserad av att flytta
till Brf Nejden?

Om ja ber vi dig att fylla i fråga 9-10

Nästa fråga

Vilken storlek på lägenhet är du
intresserad av?

Storlek Yta
1 RoK 30-35 kvm
1.5 RoK 44-49 kvm
2 RoK 49-55 kvm
2 RoK 55-63 kvm
3 RoK 64-70 kvm
4 RoK 85-90 kvm
5 RoK 90-100 kvm
Nästa fråga

På Brf Nedjen kommer en skogsglänta att ges åtkomlig för samtliga köpare och allmänheten. Vad skulle du vilja att vi
utför i denna glänta?

Rangordna från 1-3 där 1 är viktigast

1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
Nästa fråga

Nästan klar!

Vänligen fyll i dina uppgifter för att skicka in undersökningen till oss